Reštaurácia ARÉNA

Využite služby jednej z najpopulárnejších reštaurácií Michaloviec a navštívnte nás priamo v Chemkostav ARÉNE.

viac

Bowl. 0915351087

Bowlingová dráha v Michalovciach, tel: 0905 205 558

viac

BAR

Denný Bar s letnou terasou otvorený.

viac


O Aréne

Slávnostné zahájenie výstavby sa konalo 3.5.2008 za účasti predstaviteľov mesta, majiteľov a vedenia spoločnosti Chemkostav, a.s. Michalovce.

V 1. etape výstavby bol vybudovaný rozvod VN a NN s kioskovou trafostanicou, verejný vodovod, západná a južná vodovodná a kanalizačná vetva, plynová prípojka. Do konca kalendárneho roka 2008 bola vybudovaná západná prístavba a základy s nosnými múrmi severnej prístavby. Západná prístavba bola v januári 2009 skolaudovaná. Vo februári bola odovzdaná do užívania administratívna časť Chemkostav, a.s. a časť IUVENTA v ktorej bolo odovzdaných 7 bytov a apartmán pre hráčky a trénerov, 3 izby s 12 lôžkami pre ubytovanie dorasteniek, zázemie klubu so sekretariátom, miestnosťami pre rozhodcov, trénerov a zasadačkou. V prízemí bolo odovzdané do užívania špičkové relaxačné zariadenie vybavené hydromasážnou vaňou pre 6 osôb, fínskou saunou, sprchou, ochladzovacím bazénom, odpočivárňou a plne vybaveným pracoviskom maséra. Súčasťou zázemia klubu sú tiež 3 šatne, každá so sociálnym zariadením a senzorovými sprchami.

V 2. etape výstavby boli hneď po presťahovaní hráčok a trénerov do nových priestorov zahájené búracie práce na východnej prístavbe. Búracie práce na samotnej hale boli zahájené až 18.5. 2009 po skončení súťaže. Hala bola zbúraná úplne. Ponechaný bol len kovový skelet južnej tribúny, určený na rekonštrukciu. V mesiaci jún 2009 bola vybudovaná severná tribúna, zrekonštruovaná južná tribúna a vybudovaný betónový skelet východnej prístavby. V mesiaci júl bola začatá montáž dreveného krovu strechy a celková montáž bola ukončená nasledujúci mesiac. V priebehu mesiacov júl a august boli postupne ukončované hlavné stavebné práce na všetkých troch prístavbách a rozvody inžinierskych sietí. Bola ukončená vodovodná a kanalizačná sieť dobudovaním severnej a východnej vodovodnej a kanalizačnej vetvy s prípojkami, slaboprúdová prípojka a druhá plynová prípojka. V prístavbách boli ukončené pomocné stavebné práce včítane montáže zariadzovacích predmetov do 10.9.2009, kedy boli odovzdané aj priestory na prenájom budúcim nájomcom. Po opláštení strechy bola postupne kompletovaná ELI, VZT, štruktúrovaná kabeláž, DR, EPS a ťažisko prác sa prenieslo do haly. Pred montážou palubovky, ale aj v priebehu prípravných prác bolo inštalované osvetlenie a ozvučenie haly, kamerový systém, vzduchotechnika, sedačky a vnútorné športové vybavenie haly. Montáž palubovky bola zahájená 6.9.2009 a bola ukončená 30.9.2009. Hala bola odovzdaná 1.10.2009 do užívania. Klub i mesto dostali dôstojný športový stánok splňujúci najprísnejšie kritériá pre medzinárodnú profesionálnu hádzanú. Potvrdzujú to jej parametre. Severná tribúna má 616 miest a južná tribúna 596 miest na sedenie. Kapacita celej haly je 1200 miest na sedenie a 600 miest na státie. Dĺžka haly je 44,4m z toho priestor za bránkovou čiarou na obidvoch stranách k stene je dlhý 2,2m, šírka haly je 24,04m. Celá plocha medzi tribúnami je 1204m2. Estetiku vnútorného riešenia haly zvýrazňuje drevený krov strechy, ktorého pozdĺžne väzníky sú kotvené v kapsách štítových oblúkov. Palubovka splňuje požiadavku na profesionálnu hádzanú na najvyššej úrovni. Skladá sa z podporného dreveného roštu, nášľapnej vrstvy a PVC o hrúbke 8mm, ktorá je v spodnej vrstve mäkká a v hornej vrstve tvrdená.. Osvetlenie haly je riešené v 3 režimoch - na tréningy, zápasy a TV prenosy. Hala je nepretržite monitorovaná kamerovým systémom a je vybavená reflektorom na svetelné efekty. Športové vybavenie haly je na vysokej profesionálnej úrovni. Jeho jednotlivé zariadenia sú certifikované. Hala a jej vybavenie umožňujú prevádzať aj iné halové športy s využitím viacúčelových stĺpov.

Južná prístavba
V južnej prístavbe je k dispozícii štvrtá šatňa, posilňovňa s posilňovacími strojmi a náraďovňa.

Východná prístavba
Na prízemí je predajňa lístkov, miestnosť prvej pomoci, občerstvovací bufet a sociálne zariadenia pre verejnosť. Vstupná hala zabezpečuje dostatočný priestor na rozptýlenie návštevníkov na tribúny. Na 2.NP je klimatizovaná reštaurácia s kapacitou 78 miest, balkón s kapacitou 16 miest. Na 3.NP je kaviareň - bar s kapacitou 25 miest a bowling so 4 dráhami. Z kaviarne vedú točité schody na strechu, kde bude vybudovaná letná záhradná kaviareň. Uvedené priestory na 2. a 3. NP sú priestory na prenájom.

Severná prístavba
Na 2.NP sú priestory využiteľné ako suché šatne. Pre občerstvenie divákov je vybudovaný bufet. Na tomto podlaží je situovaný aj balkón. Pod tribúnou je vybudovaných 7 priestorov na prenájom. Na priečelí severnej prístavby sú pripravené priestory na umiestnenie veľkoplošných reklám.

Opláštenie haly je riešené modernými materiálmi bond v kombinácii s cembolitom a ranilou a doplnené architektonickými prvkami.

Pre uznanie všetkých, ktorí sa podieľali na výstavbe haly je potrebné uviesť, že stavba bola ukončená v krátkom termíne, za plnej prevádzky starej športovej haly, na malom priestore, ktorý sťažoval pohyb stavebných mechanizmov a manipuláciu so stavebným materiálom.

©2010 Chemkostav ARÉNA Michalovce. Všetky práva vyhradené. Vytvorila: NIKA PRESS s.r.o
Design: Richard Max